aquaknow   Extranet   Newsletter      

Načrtovanje prilagajanja podnebnim spremembam v porečju reke Vipave

Monday, 21 March 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe in druge obremenitve vplivale na okolje in vodne vire v porečju reke Vipave. Pričeti je potrebno z načrtovanjem upravljanja porečja in njegovih vodih virov tako, da bodo prilagojena na spremembe razmer v prihodnosti.

 

Strokovnjaki Inštituta za vode Republike Slovenije, vključeni v projekt BeWater, so organizirali že več delavnic z namenom obravnavati upravljanje voda v porečju reke Vipave v luči globalnih sprememb. Udeleženci prve delavnice so prepoznali izzive povezane z upravljanjem voda in predlagali možne rešitve teh izzivov. Na drugi delavnici ter na odprtem posvetu so udeleženci izpopolnili in ovrednotili več kot 20 možnosti upravljanja voda. Prednostne možnosti so bile ustanovitev strokovne medobčinske delovne skupine za porečje reke Vipave, ozaveščanje različnih skupin deležnikov in izvedba vodnih zadrževalnikov v zgornjem delu porečja reke Vipave.

V sodelovanju s strokovnjaki iz Ecologic Institute, bo v sredo 23. marca, v prostorih Obrtno - podjetniške zbornice Ajdovščina organizirana že tretja delavnica. Poudarek bo na razvoju prilagoditvenega načrta za porečje reke Vipave. Delavnica bo sestavljena iz več interaktivnih razprav z namenom ugotoviti, kako se lahko možnosti upravljanja voda, ki so bile predlagane na predhodnih delavnicah, združujejo in ali imajo potencialne sinergije ali med njimi prihaja do konfliktov. Tokom delavnice bomo raziskovali kako bi bile lahko izbrane možnosti izvedene tudi v praksi.

Udeleženci delavnice bodo med drugim sodelovali predstavniki vladnih institucij, odgovornih za upravljanje z vodami in ohranjanja narave, regionalne razvojne agencije, občin, Zavoda za ribištvo Slovenije, agro-meteoroloških raziskovalcev, predavatelji na srednjih šolah, predstavnik lokalnih kmetovalcev in predstavnik podjetja, ki opravlja javno službo urejanja voda.

“Na prejšnjih delavnicah smo z deležniki razpravljali o možnih rešitvah za prepoznane obremenitve in izzive v porečju reke Vipave, upoštevajoč podnebne spremembe. Zdaj bomo preverili načine implementacije predlaganih možnih rešitev", je povedala Manca Magjar, raziskovalka na Inštitutu za vode Republike Slovenije, ki je zadolžena za koordinacijo projektnih aktivnosti v porečju reke Vipave.

Podobne delavnice se izvajajo še v treh pilotnih porečjih v Sredozemlju in sicer na Cipru, v Španiji in Tuniziji. Vsa štiri porečja skupaj predstavljajo različne okoljske in socio-ekonomske okoliščine v sredozemskem območju.

 

Projekt BeWater je financiran iz 7. Okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. Cilj projekta je razvoj prilagoditvenih načrtov porečij v Sredozemlju s pomočjo vključevanja prebivalstva. Za več informacij se, prosimo, obrnite na Manca Magjar.

 

Photo credits: IzVRS