aquaknow   Extranet   Newsletter      

Desenvolupant plans d’adaptació al canvi global a la conca de la Tordera

Wednesday, 06 April 2016 Posted in Tordera Society, Spain

This article in English

S'espera que el canvi climàtic i altres esdeveniments globals afectin la conca del riu Tordera. Es necessiten Plans per saber com adaptar la gestió de l’aigua i de la conca a les condicions futures canviants.

Científics del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) estan involucrats en el projecte BeWater i han organitzat diversos tallers per discutir la gestió de l'aigua en el context de canvi global de la conca del riu Tordera. Els participants d'aquests tallers comparteixen un interès en la conca. En un primer taller, els participants van identificar els desafiaments relacionats amb la gestió de l'aigua i les opcions per fer front a aquests desafiaments discutits. En un segon taller i una activitat, unes 33 opcions van ser refinades i avaluades. Les opcions preferides van ser: l'establiment de cabals ecològics i la recuperació dels nivells d'aigües subterrànies, l’accés i la disponibilitat de la informació, el compromís dels ciutadans i els acords pel maneig forestal adaptatiu.

El pròxim divendres 8 d’Abril, s’organitzarà un tercer taller a la Rectoria Vella de St. Celoni, en col·laboració amb experts de l’Ecologic Institute. El taller es centrarà en el desenvolupament d'un Pla d'Adaptació per a la conca de la Tordera. El taller consistirà en sessions interactives per descriure com les opcions identificades en els tallers anteriors es poden combinar i si hi ha possibles sinergies i conflictes entre elles. D'altra banda, el taller explorarà com les opcions poden ser finalment portades a la pràctica. Els participants del taller inclouen, entre d'altres, representants de les administracions locals i regionals, gestors, ONGs, investigadors, agricultors i altres ciutadans.

"En els tallers anteriors hem discutit amb els participants quines opcions tenim per adaptar i preparar la conca de la Tordera a diverses pressions i reptes, com ara el canvi climàtic. Ara veurem aquestes opcions en conjunt i la forma en que podrien ser implementades", diu Anabel Sánchez, que és investigadora al CREAF i coordina el projecte BeWater.

Processos similars es duen a terme en tres conques del rius a la zona mediterrània, situats a Xipre, Eslovènia i Tunísia. Les quatre conques cobreixen diferents entorns ambientals i socioeconòmiques a la zona mediterrània.

 

El projecte BeWater ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea per recerca, desenvolupament tecnològic i demostració. El projecte té com a objectiu desenvolupar uns Plans d’Adaptació per la Gestió de l’Aigua a la Mediterrània mitjançant la participació ciutadana. Per a més informació contactar Anabel Sánchez.

 

Crèdits de les fotos: CREAF