aquaknow   Extranet   Newsletter      

Ràdio Tordera: disseminant els resultats del projecte BeWater mitjançant medis de comunicació locals i comunitaris.

Monday, 08 May 2017 Posted in Tordera Society, Spain

Radio tordera2

Ràdio Tordera, una ràdio comunitària activa al Municipi de Tordera, es va interessar pel projecte BeWater i ens va convidar per compartir amb els oients quines idees s’havien treballat per tal que la societat local pogués reduir la seva vulnerabilitat als impactes del canvi global.

L’Annelies Broekman, responsable del cas d’estudi de la Tordera en l’àmbit del projecte BeWater, va compartir els resultats finals del procés participatiu que va engegar el projecte per a la conca, recollits al “Pla d’Adaptació per la conca de la Tordera”. Les propostes elaborades posen de relleu la importància de la restauració i protecció de les masses d’aigua i dels ecosistemes relacionats i de la millora de la participació dels actors de la conca en la presa de decisions sobre les mesures que s’haurien de posar en marxa.

Ràdio Tordera, una ràdio comunitària activa al Municipi de Tordera, es va interessar pel projecte BeWater i ens va invitar per compartir amb els oients quines idees s’havien treballat per tal que la societat local pogués reduir la seva vulnerabilitat als impactes del canvi global.

Aquesta era la segona vegada que el CREAF ha estat entrevistat per aquesta emissora, donat que aproximadament fa un any, la campanya de sensibilització desenvolupada per al projecte BeWater va visitar la biblioteca Municipal de Tordera. En aquella ocasió, la ràdio va reportar els elements mes interessants presentats en la xerrada organitzada per introduir les temàtiques treballades i explicar l’enfoc del projecte, tal com resumeix la exposició que va quedar a disposició del públic de la biblioteca per un període d’un mes.

Radio tordera

Aquesta vegada, l’Annelies Broekman, responsable del cas d’estudi de la Tordera en l’àmbit del projecte BeWater, ha compatit els resultats finals del procés participatiu que va engegar el projecte per a la conca. Conjuntament amb els actors que van participar als diferents tallers organitzats pel projecte, els científics i experts del consorci del BeWater, van desenvolupar un procés iteratiu de co-creació d’un Pla per l’Adaptació de la Conca de la Tordera que conté 33 propostes d’acció de diferents tipus. Aquestes propostes es van dibuixar i avaluar amb metodologies científiques que, entre d’altres, va permetre conèixer les actuacions que s’haurien de prioritzar i que es poden considerar més rellevants per la conca.

Així, es va posar de relleu la importància de la restauració i protecció de les masses d’aigua i dels ecosistemes relacionats mitjançant una sèrie de mesures, com poden ser la institució d’un règim de cabals ecològics i la recuperació del espai fluvial per tal que el riu pugui complir totes les seves funcions i ajudar a que els impactes del canvi global siguin menys greus.

Tanmateix, es va posar de relleu la importància de millorar la participació dels actors de la conca en la presa de decisions sobre les mesures que s’haurien de posar en marxa, i en aquest sentit es van proposar diferents mesures com poden ser la creació d’un espai permanent de participació, una associació d’usuaris d’aigua i un consell municipal per l’adaptació.

Font i fotos: Ajuntament de Tordera