aquaknow   Extranet   Newsletter      

El Projecte BeWater Reuneix Ciutadans i Científics a la Conca de la Tordera per Debatre Sobre el Futur de L’aigua a la Conca

Thursday, 29 May 2014 Posted in Tordera Society, Spain

This article in English

Photo Tordera 1Les projeccions futures de canvi climàtic apunten que cada cop hi hauran més episodis extrems de sequera o inundacions a la regió mediterrània. Concretament per la Tordera, els estudis realitzats pel CREAF indiquen que cap al 2030 es veurà una disminució de la recarrega dels aqüífers de gairebé un 10% i reduccions de cabals al riu que poden arribar al 37% a finals de segle (2100).

Aquests fets provocaran greus pèrdues socioeconòmiques i impactes ambientals rellevants en aquesta conca. 

Emmarcat en aquest context, i tenint molt en compte la creixent preocupació social en l'àmbit de l'aigua, el projecte europeu BeWater ha començat avui una primera etapa del projecte on es duran a terme tallers de debat i de col•laboració entre ciutadans i científics a les 4 conques d'estudi: la Tordera (Catalunya), Vipava (Eslovènia), Pedieos (Xipre) i Rmel (Tunísia).
Photo Tordera 4

Al taller de la conca de la Tordera, que ha tingut lloc a la Rectoria Vella de Sant Celoni, hi han estat involucrats els científics del CREAF que coordinen el projecte i més de de 30 persones del territori. Totes elles han estat seleccionades per a donar la màxima representativitat possible de les diferents visions sobre la gestió del aigua a la conca (ONG's, comunitats de regants, representants de l'administració, de Parcs Naturals, d'indústries, d'escoles, pagesos, etc). El projecte preveu moltes altres interaccions en el futur, tant a través d'accions que involucren grups de treball a la Conca com activitats per implicar activament la ciutadania local.

Photo Tordera 3"El procés participatiu que engeguem a la Tordera i a les altres conques té com a objectiu involucrar la societat en el debat sobre els usos actuals de l'aigua i els seus problemes associats", comenta Anabel Sánchez, la coordinadora del projecte, "els científics presentarem els problemes que comportarà el canvi climàtic en la disponibilitat d'aigua als ciutadans de cada una de les conques i, entre tots, generarem propostes per disminuir la vulnerabilitat de la conca i dels seus habitants". Aquest primer pas ha de conduir, a mesura que avanci el projecte, a l'elaboració conjunta de plans de gestió de l'aigua adaptats als futurs escenaris que ens esperen.


Més informació:Anabel Sanchez: a.sanchez ( at) creaf.uab.cat

Photos: Sarah Adams