aquaknow   Extranet   Newsletter      
  • Home
  • Archive
  • News
  • Ciutadans locals treballen en conjunt amb els científics per fer front als reptes de la gestió de l'aigua a la conca del riu Tordera

Ciutadans locals treballen en conjunt amb els científics per fer front als reptes de la gestió de l'aigua a la conca del riu Tordera

Monday, 14 December 2015 Posted in Tordera Society, Spain , BeWater News

This article in English

tordera ws oct15 post 01 350S'espera que el canvi climàtic i altres esdeveniments globals afectin la conca del riu Tordera. Els ciutadans locals ja estan treballant en conjunt amb els científics per identificar els principals reptes del futur de la gestió dels recursos hídrics, així com les possibles solucions per adaptar-se a les canviants condicions futures.

Científics del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) estan involucrats en el projecte BeWater i han organitzat diversos tallers per discutir la gestió de l'aigua en el context de canvi global de la conca del riu Tordera. Els participants d'aquests tallers comparteixen un interès en la conca. En un primer taller, els participants van identificar els desafiaments relacionats amb la gestió de l'aigua i les opcions per fer front a aquests desafiaments discutits. En un segon taller, aquestes opcions es van perfeccionar i avaluar.

Durant aquests tallers, els participants van destacar la quantitat de l'aigua, qualitat de l'aigua, la salut dels boscos i els ecosistemes aquàtics, i la gestió integrada de l'aigua com els reptes més urgents per a la conca de la Tordera. Com a resultat de les discussions, els participants van suggerir 33 opcions de gestió de l'aigua. Algunes opcions rellevants inclouen l'establiment de cabals ecològics i la recuperació dels nivells d'aigües subterrànies, l’accés i la disponibilitat de la informació, el compromís dels ciutadans i els acords pel maneig forestal adaptatiu.

tordera ws oct15 post 02 350

El 24 d'octubre, la Fundació Emys a Can Moragues (Riudarenes) va acollir un tercer taller d’actors liderat pel CREAF durant el qual es van presentar i discutir el conjunt final d'opcions de gestió de l'aigua amb 15 nous actors que no havien participat en els tallers anteriors. Els participants representaven els sectors agrícola i forestal, l'administració pública, centres educatius, ONG ambientals, científics i la societat civil de la part nord-oriental de la conca.

Els participants van examinar en grups les 33 opcions definides en els tallers anteriors i les van complementar amb informació sobre llocs concrets en la seva àrea on seria pertinents aplicar aquestes opcions. També van informar sobre experiències en la seva àrea local d'aplicació de propostes similars, com per exemple, la restauració d'aiguamolls o el maneig del bestiar.

Els participants de l'administració pública van destacar la importància de les opcions que promoguin una millor coordinació entre les autoritats competents, els sectors i amb la societat local. Les ONG ambientals han posat èmfasi en la necessitat d'opcions que permetin millorar l’acompliment, el seguiment i el control de la legislació ambiental per prevenir conductes indesitjables o il•legals.

"Va ser molt interessant i important per al projecte que aquests actors que no havien participat en les activitats anteriors van confirmar la validesa de les opcions de gestió de l'aigua que es presentaven”, diu la coordinadora del cas d’estudi Annelies Broekman del CREAF.

Aquests desafiaments i opcions de gestió de l'aigua que han estat identificats serviran de base per a un pla d'adaptació per a la conca del riu Tordera. Aquest pla s'elaborarà durant la següent fase del projecte BeWater.

Processos similars es duen a terme en tres conques del rius a la zona mediterrània, situats a Xipre, Eslovènia i Tunísia. Les quatre conques cobreixen diferents entorns ambientals i socioeconòmiques a la zona mediterrània.

More information:
Anabel Sanchez: a.sanchez @ creaf.uab.cat / tel.: +34 93 581 46 75

Photo credits: Prospex