aquaknow   Extranet   Newsletter      

Tretje srečanje partnerjev projekta BeWater

Tuesday, 02 February 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

bw gm15 01 350

Od 4. do 6. novembra 2015 je v Barceloni v Španiji potekalo že tretje srečanje partnerjev projekta BeWater. Na srečanju so bili med drugim predstavljeni rezultati procesa oblikovanja možnosti upravljanja voda pri soočanju z globalnimi spremembami, v katerega je bila vključena zainteresirana javnost. Partnerji in drugi deležniki smo se zbrali, da bi preučili rezultate dela, opravljenega v prvih dveh letih projekta, in se dogovorili o naslednjih korakih priprave prilagoditvenih načrtov v štirih pilotnih porečjih.

Pomemben del srečanja je bil namenjen predstavitvi in razpravi o rezultatih drugega sklopa delavnic za deležnike in naboru možnosti upravljanja voda, ki so bile oblikovane za štiri pilotna porečja Vipava (Slovenija), Pedieos (Ciper), Rmel (Tunizja) in Tordera (Španija). Projektna partnerja PROSPEX iz Belgije in EFI iz Španije sta pripravila pregled vseh korakov procesa, v katerega so bili vključeni deležniki. Skupno je bilo oblikovanih in ocenjenih 102 možnosti upravljanja voda. Partnerji, odgovorni za posamezna pilotna porečja (IzVRS, CREAF, CyI, INRGREF), smo podrobneje predstavili posamezne možnosti upravljanja voda in njihove potencialne vplive na posamezno porečje.

Projektni partner Deep Blue Consulting iz Belgije je predstavil orodje za pregled in analizo zakonodaje, ki je bilo razvito v sklopu projekta. To orodje bo v nadaljevanju uporabljeno za primerjalno analizo zakonodaje s področja upravljanja voda z zakonodajo ostalih sektorjev posameznega pilotnega porečja.

Navezujoč na možnosti upravljanja voda in predvideno analizo zakonodaje, je projektni partner ECOLOGIC iz Nemčije predstavil osnutke prilagoditvenih načrtov. Prvi bodo na voljo do konca leta 2015, služili pa bodo kot osnova za nov krog delavnic za deležnike v posameznem pilotnem porečju, ki se bodo predvidoma odvijale v obdobju od marca do aprila 2016.

Da bi zagotovili najvišjo kakovost rezultatov projekta BeWater, sta projektna partnerja JRC iz Belgije in Anbessa Environmental Consulting iz Italije predstavila kratek pregled napredka projekta in doseganje glavnih ciljev projekta. Predstavitev je bila dopolnjena s predlogi za izboljšanje nekaterih projektnih dejavnosti z namenom doseganja vseh zadanih ciljev. V nadaljevanju je projektni partner Europe for Business iz Velike Britanije predstavil analizo vzpostavitve povezave projekta BeWater s potencialnimi financerji in ostalimi projekti, ki bi zagotovili uporabo rezultatov tudi po zaključku projekta BeWater.

bw gm15 02 350

Srečanje smo zaključili s terenskim ogledom porečja reke Tordera. Obiskali smo naravni park Montseny in kraj Sant Celoni. Vodja enote infrastrukture in vzdrževanja Josep Argemí nam je predstavil model upravljanja parka, ki temelji na usklajevanju lokalne gospodarske dejavnosti z načeli ohranjanja narave. Kot primer je predstavil model, ki ga je razvila uprava parka, kjer intenzivne turistične aktivnosti koncentrirajo na točno določenih območjih parka, ostala pa puščajo nedotaknjena. V kraju Sant Celoni nas je sprejela Marta Miralles, odgovorna za okoljsko področje v istoimenski občini.

V osrednjem delu porečja reke Tordera, na območju kulturne dediščine "Broken Bridge", smo bili projektni partnerji na eni strani priča grobemu poseganju različne infrastrukture v rečni prostor ter na drugi strani priča oživitvi območij za turizem, katerih namen je predvsem dvig ozaveščenosti ljudi o pomenu ohranjanja reke in obrečnega prostora.

Srečanja se je udeležilo vseh 26 konzorcijskih partnerjev skupaj z 11 deležniki. Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo potekalo spomladi 2016.

 

Fotografije: Albert Garduño, EFI