aquaknow   Extranet   Newsletter      

Kako vpeljati možnosti upravljanja voda z namenom prilagoditve na podnebne spremembe v porečju reke Vipave?

Wednesday, 20 April 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe in druge obremenitve vplivale na okolje in vodne vire v porečju reke Vipave. Trenutno je v pripravi načrt upravljanja porečja in njegovih vodnih virov z namenom boljše prilagoditve na spremembe razmer v prihodnosti. Na delavnici, organizirani 23. marca 2016 v Ajdovščini, je 21 udeležencev razpravljalo o načinih vpeljave možnosti upravljanja voda v prilagoditveni načrt za porečje reke Vipave.

V sklopu projekta BeWater smo predstavniki Inštituta za vode RS skupaj s strokovnjaki Ecologic inštituta iz Nemčije organizirali delavnico v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina. Glavni namen delavnice je bil razprava in optimizacija vsebine prilagoditvenega načrta, ki se pripravlja za porečje, s pomočjo sodelovanja deležnikov. Delavnice se je udeležilo 21 deležnikov iz različnih sektorjev, katerih skupna točka je skrb za porečje reke Vipave.

Po kratkem uvodnem pozdravu g. Davida Bratoža, direktorja Razvojne agencije ROD Ajdovščina in Mance Magjar iz Inštituta za vode RS, je sledila kratka predstavitev namena delavnice. Po uvodni predstavitvi rezultatov dela projekta BeWater, opravljenega v minulem letu, je sledil interaktivni del delavnice razdeljen na tri sklope. Po posameznih sklopih so udeleženci poskušali ugotoviti kombinacije različnih možnosti upravljanja voda (v nadaljevanju MUV), predlaganih na delavnici izvedeni Junija 2014. Hkrati je bil namen ugotoviti možne sinergijske koristi in navzkrižja med temi kombinacijami. MUV so bile v nadaljevanju združene v sedem skupin ukrepov z namenom učinkovitejšega reševanje izpostavljenih izzivov porečja Vipave.

Po določitvi sinergijskih koristi oziroma navzkrižij kombinacij MUV so udeleženci svoje rezultate primerjali z rezultati pripravljenih s strani predstavnikov Inštituta za vode RS. Udeleženci so v nadaljevanju predlagali spremembe in dopolnitve oblikovanih skupin ukrepov ter preverili predlagan vrstni red izvedbe posameznih MUV. Predstavniki občin so pokazali veliko zanimanje za predlagane skupine ukrepov, vendar so izpostavili njihove omejitve glede same pristojnosti občin.

V zadnjem sklopu delavnice, ki je potekal po metodi »Svetovne kavarne« (angl. 'World Café style'), so udeleženci sproščeno izražali svoje misli in ideje glede željene vsebine in izvedbe prilagoditvenega načrta za porečje reke Vipave. Zbrani predlogi bodo služili dopolnjevanju vsebin prilagoditvenega načrta z namenom podpiranja želja in potreb deležnikov v porečju v skladu z veljavnimi strateškimi dokumenti. Ob zaključku je večina udeležencev izpostavila pomembnost takih dogodkov, kjer lahko aktivno sodelujejo pri oblikovanju predlogov rešitev upravljanja porečja. Kljub temu pa bi bilo potrebna večja udeležba predstavnikov vladnih institucij, odgovornih za upravljanje z vodami.

Delavnica je bila tretja v sklopu štirih delavnic organiziranih v okviru projekta BeWater. “Delavnica predstavlja pomemben ključni korak k izdelavi prilagoditvenega načrta upravljanja voda v porečju reke Vipave. Preko različnih procesov posvetovanja in soodločanja vključujemo zainteresirano javnost v pogovore o rabi vode v porečju reke Vipave z namenom oblikovanja skupnega načrta za prilagoditev njihove regije na podnebne spremembe. Namen prilagoditvenega načrta je trajnostno upravljanje voda v porečju reke Vipave in prilagoditev na podnebne spremembe” pravi Manca Magjar iz Inštituta za vode RS. “Zbrani predlogi bodo služili dopolnjevanju vsebin prilagoditvenega načrta, ki se pripravlja za porečje reke Vipave in bo pripravljen do poletja 2016” še doda.

Podobne delavnice se izvajajo še v treh pilotnih porečjih v Sredozemlju in sicer na Cipru, v Španiji in Tuniziji.

 

 

Za dodatne informacije pišite na: bewater @ izvrs.si

 

Fotografije: IzVRS, Ecologic Institute