aquaknow   Extranet   Newsletter      

Voleu conèixer 33 accions per adaptar el canvi global a la conca de la Tordera?

Friday, 23 October 2015 Posted in Tordera Society, Spain

TorderaL’equip internacional del projecte BeWater torna a la conca de la Tordera per presentar les 33 propostes de gestió adaptativa de l’aigua que han elaborat conjuntament la ciutadania i els científics des del 2014 fins a dia d’avui.

Els ciutadans i científics es van trobar per primera vegada a Sant Celoni al maig 2014 per conèixer de prop els resultats científics que alertaven dels impactes presents i futurs que comportaria el canvi global a la conca de la Tordera. Els participants van posar en comú els reptes que creiein que eren més urgents i van dibuixar diferents camins per trobar-hi solucions. Del total de reptes que es van identificar en destacaven: la millora de qualitat de l’aigua, la quantitat d’aigua disponible, la salut dels ecosistemes forestals i aquàtics i l’adopció d’estratègies de gestió integrada.

A partir d’aquí, es van acotar fins a 33 accions possibles a realitzar en aquesta conca. Les propostes de gestió van ser analitzades amb diverses metodologies per tal d’entendre com podrien ajudar a donar resposta als reptes identificats, amb un horitzó al 2030. Finalment, el juny de 2015 es va realitzar un taller específic amb els actors de la conca per tal d’avaluar i incorporar els seus comentaris a les propostes de gestió.

Aquest dissabte ens trobem a Can Moragues a Riudarenes entre les 10.00 i les 14.00 per un sessió oberta als actors de la conca que tinguin interès en conèixer i debatre les propostes que resulten del treball portat a terme.

La jornada serà conduïda pel CREAF serà informativa però també dinàmic, gràcies a les dinàmiques de grup que organitzarà el soci expert Propex.