aquaknow   Extranet   Newsletter      

El Projecte BeWater presenta les propostes per l’adaptació al canvi global a la conca de la Tordera

Tuesday, 20 October 2015 Posted in Tordera Society, Spain , BeWater News

This article in English

L’equip internacional del projecte BeWater torna a la conca de la Tordera per presentar les propostes de gestió adaptativa de l’aigua elaborades conjuntament per la ciutadania i els científics des del 2014 a avui.

Aquest dissabte ens trobem a Can Moragues a Riudarenes entre les 10.00 i les 14.00 per una sessió oberta als actors de la conca que tinguin interès en conèixer i debatre les propostes que resulten del treball desenvolupat fins ara al projecte.

Els ciutadans i científics es van trobar per primera vegada a Sant Celoni al maig 2014 on es van presentar els resultats científics que permeten avaluar els impactes presents i futurs del canvi global a la conca. Els participants van compartir la seva perspectiva de quins son els reptes al que ha de fer front el territori, quins serien els objectius als que hauríem d’aspirar i dibuixar unes propostes per arribar-hi. Els reptes més importants que s’han posat a la taula eren la millora de qualitat de l’aigua, la quantitat d’aigua disponible, la salut dels ecosistemes forestals i aquàtics i l’adopció de estratègies de gestió integrada.

Aquestes idees s’han concretat en unes opcions de gestió de l’aigua, definint les primeres idees amb informacions recollides des de l’ administració, experts i científics. Aquestes propostes de gestió han sigut analitzades amb diverses metodologies per tal d’entendre com podrien ajudar a donar resposta als reptes identificats, amb l’ horitzó de 2030. Al juny 2015 es va desenvolupar un taller específic amb els actors de la conca per tal d’avaluar i incorporar els seus comentaris a les propostes de gestió.

Aquesta setmana, dissabte 24 octubre 2015 a Can Moragues, la Fundació Emys fa d’amfitrió per tal que puguem presentar i debatre amb els actors locals aquests primers resultats del projecte.

“Hem obtingut 33 opcions de gestió del procés portat a terme fins ara. Els temes centrals que tots els actors han considerat com a fonamentals han sigut la recuperació del regim de cabals ambientals i dels nivells del aqüífers, a més a més de la necessitat de innovar les practiques de governança actuals per incorporar els principis d’adaptació al canvi global.” explica Anabel Sanchez del CREAF, coordinadora del projecte.

La propera fase del projecte treballarà per a completar el Pla d’Adaptació per la Gestió de l’Aigua al territori de la Tordera.

El mateix procés s’està portant a terme als altres conques de la Mediterrània involucrades al projecte: Xipre, Eslovènia i Tunísia. No obstant aquestes conques presentin diferencies socials, econòmiques i ambientals rellevants, els resultats intermedis obtinguts indiquen que la Tordera comparteix els reptes més importants amb la resta de casos d’estudi del projecte.

El projecte BeWater rep financiació del 7è programa marc de la Unió Europea, dedicat a la investigació in el desenvolupament tecnològic. El projecte té com a objectiu desenvolupar uns Plans d’Adaptació per la Gestió de l’Aigua a la Mediterrània mitjançant la participació ciutadana.

 

 

Més informació:
• Anabel Sanchez a.sanchez @ creaf.uab.cat /  tel.: +34 93 581 4675 / +34 93 581 1488

Foto: Annelies Broekman, CREAF