aquaknow   Extranet   Newsletter      

Afrontant el canvi climàtic: La societat és un actor clau en l'adaptació de les conques hidrogràfiques

Wednesday, 09 March 2016 Posted in Tordera Society, Spain

Cet article en français
هذا المقال باللغة العربية
This article in English
Članek v slovenščini

Policy brief

El projecte BeWater, fa públic el seu primer policy brief, un informe resum on s’explica als actors implicats el context, objectius i trajectòria del projecte. En aquest, s’hi destaca la transversalitat d’institucions i participants, i el paper clau que ha de tenir la societat en l’adaptació de les conques fluvials al canvi global.

La gestió dels recursos hídrics es planteja com un problema cabdal agreujat pels impactes del canvi climàtic, especialment a la regió mediterrània. Per això és molt necessari, destaca, desenvolupar plans d’adaptació concrets per a cada una de les conques hidrogràfiques. Per fer-ho, cal que totes les parts interessades treballin coordinadament, a escala local i regional, per a crear la consciència necessària per fer front a aquest repte. De fet, la participació de la ciutadania en el desenvolupament de les estratègies de gestió és fonamental.

Fins ara, s’ha tingut poc en compte els efectes del canvi climàtic sobre les conques dels rius. Aquestes són unitats biogeogràfiques de gran complexitat on una gran quantitat d’interessos hi conflueixen. El projecte ‘BeWater’ respon aquesta necessitat i pretén donar solucions als problemes hídrics ocasionats pel canvi global. Per dur a terme aquest projecte, cal —ja des del primer moment i sempre amb una metodologia científica clara— implicar tothom que hi pugui tenir un interès: la societat; grups d’interès com pagesos, empresaris…; experts i responsables polítics.