aquaknow   Extranet   Newsletter      
  • Home
  • News
  • Taller de Stakeholders a La Tordera

Taller de Stakeholders a La Tordera

Wednesday, 02 July 2014 Posted in Tordera Society, Spain , News, BeWater News

This article in English

IMGP1414El projecte BeWater va engegar la seva primera sèrie de tallers el passat 28 de maig a la Tordera. El CREAF, responsable d'aquest cas d'estudi, juntament amb altres socis del projecte, es va reunir amb actors locals claus per tal de presentar-los el projecte, recollir les perspectives locals en relació a l'estat de la conca i discutir els possibles impactes del canvi global.

La sessió va començar amb la presentació del CREAF de les seves investigacions amb relació als escenaris futurs de canvi global i els seus impactes, que indiquen que hi haurà una reducció de cabals disponibles per a diferents usos i per a funcions ambientals, un increment de temperatura, un seguit de canvis de les condicions climàtiques i dels efectes que tot això pot tenir en sectors claus com ara l'agricultura.

IMGP1254Posteriorment, representants de la societat local i d'organitzacions, incloent ONGs, comunitats de regants, representants de l'administració, de parcs naturals, d'indústries, d'escoles, dels pagesos, van tenir l'oportunitat de discutir com es pot desenvolupar una visió de cara a adaptar-se en el futur a aquests impactes.
Un total de 25 persones van participar i, conjuntament, van proposar idees relacionades amb opcions de gestió pensades per disminuir la vulnerabilitat social de la conca de la Tordera als reptes detectats.

Tota aquesta informació va ser obtinguda a través d'un marc de facilitació dissenyat especialment amb aquesta finalitat i que permetia anar construint gradualment una perspectiva comuna. Els participants van constatar la necessitat d'arribar a importants compromisos entre l'aigua i els diferents usos del territori de cara a millorar la comprensió de la situació actual a la conca. A partir d'ara, entrevistes i contactes amb el públic en general permetran enriquir aquest procés.

Tot això serà la base de referència per treballs posteriors, que acabaran concretant-se en unes propostes emmarcades en les especificitats d'aquest territori. Les autoritats competents també van estar involucrades en aquest procés, de cara a permetre, des de l'inici, la construcció de propostes viables i facilitar així la seva implementació.

L'any vinent s'organitzarà una segona ronda de tallers per avaluar col•lectivament la qualitat i idoneïtat d'aquestes propostes tenint en compte consideracions científiques, politiques i socials.

Més informació:Anabel Sanchez: a.sanchez ( at) creaf.uab.cat

Photos: Sarah Adams