aquaknow   Extranet   Newsletter      

Zadeva: Obvestilo o potujoči razstavi v okviru projekta BeWater

Friday, 12 December 2014 Posted in Vipava Society, Slovenia

V okviru evropskega projekta BeWater smo pričeli s kampanjo ozaveščanja v obliki potujoče razstave, ki bo na ogled v različnih krajih Vipavske doline. Namen potujoče razstave je seznanitev javnosti s projektom BeWater, izboljšanje ozaveščenosti o pomenu trajnostnega upravljanja voda ter povečanje družbene odgovornosti na področju upravljanja voda v porečju reke Vipave.

Kraj razstave bo objavljen na spletni strani Inštituta za vode Republike Slovenije pod rubriko Novice.

Razstava bo skupaj s krajšimi dogodki tudi priložnost, da se spoznamo in izmenjamo mnenja.