aquaknow   Extranet   Newsletter      

Sodelovanje z deležniki je bila osrednja tema srečanja partnerjev projekta BeWater na Cipru

Thursday, 11 December 2014 Posted in Vipava Society, Slovenia

bewater2

This article in English

Vključevanje deležnikov, oblikovanje možnosti upravljanja voda in metode sodelovanja so bile glavne teme tretjega srečanja partnerjev projekta BeWater, ki je potekalo od 21. do 23. oktobra 2014 v Nikoziji na Cipru.

V ospredju srečanja so bila štiri pilotna porečja, med njimi porečje reke Vipave ter tekom projekta pridobljena spoznanja glede vključevanja in sodelovanja z deležniki.

 

Med srečanjem je potekala živahna razprava o načinih vključevanja deležnikov pri oblikovanju možnosti upravljanja voda v pilotnih porečjih, ki bodo služile kot osnova za prilagoditvene načrte.

Predstavljeni so bili rezultati vseh štirih delavnic, ki so potekale v maju in juniju v pilotnih porečjih. Spodaj so izpostavljena nekatera zanimiva vprašanja in izjave deležnikov porečja reke Vipave: CSRB WS results slo 650

bewater3

Da bi lahko deležnikom omogočili sodelovanje pri oblikovanju možnosti upravljanja voda v pilotnih porečjih, je bila predlagana inovativna metodologija, imenovana "Fuzzy Cognitive Mapping" (kognitivno kartiranje). Ta metodologija pravzaprav pomeni grafično predstavitev sistema oz. njegovih sestavnih delov v okvirčkih, razmerja med posameznimi deli pa so ponazorjena s puščicami.

Na srečanju so bili predstavljeni tudi rezultati dosedanjega dela v okviru posameznih delovnih sklopov projekta, rezultati prvega internega ocenjevanja vključno z oceno tveganja, rezultati delavnic z deležniki, predstavljena je bila projektna platforma (AquaKnow), strategija komuniciranja in pregled zakonodaje.

Po predstavitvi diseminacijskih aktivnosti partnerjev je sledila plenarna razprava o vključevanju v projektna socialna omrežja, kot sta Facebook in Twitter, ter o dodatnih dejavnostih, ki bodo izboljšale obveščanje znotraj projektnega konzorcija.

Bewater1Izlet, organiziran tretji dan srečanja, nam je s postanki vzdolž reke Pedieos ponudil dober vpogled v nekatere izzive porečja kot so suše, pomanjkljivo načrtovanje rabe voda, prisotnost tujerodnih vrst, itd. Udeleženci srečanja smo dobili tudi edinstveno priložnost obiskati zgornji tok reke Pedieos in z gozdom porasla višavja nad mestom Nikozijo.

Srečanja, ki ga je organiziral Ciprski inštitut (The Cyprus Institute), se je udeležilo 25 partnerjev projektnega konzorcija in 7 deležnikov iz porečij rek Vipave, Pedieos in Tordera. Iz Slovenije sta se srečanja poleg predstavnikov Inštituta za vode Republike Slovenije udeležila tudi dva deležnika: direktor Razvojne agencije ROD iz Ajdovščine, g. David Bratož, in mag. Jože Papež iz podjetja Hidrotehnik.

Cilj evropskega projekta BeWater je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja voda in prilagajanja podnebnim spremembam v Sredozemlju. Projekt BeWater je financiran iz 7. okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi.
Spremljajte aktivnosti in rezultate projekta BeWater:

• obiščite nas na www.bewaterproject.eu
• všečkajte nas na Facebook profilu Bewater Project
• spremljajte nas na Twitterju @bewater_project
• pišite nam na

Fotografije: Sarah Adams, EFI
Nataša Smolar-Žvanut, IzVRS