aquaknow   Extranet   Newsletter      

Prvo srecanje partnerjev projekta BEWATER

Wednesday, 15 January 2014 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

BEWATER-group-photoVeč kot 30 sodelujočih iz Evrope in Tunizije se nas je udeležilo prvega srečanja evropskega projekta BEWATER v Barceloni v Španiji, katerega namen je aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju na klimatske spremembe v Sredozemlju.

Na srečanju, ki je potekalo od 13. do 15. januarja 2014, smo opredelili osnove za sodelovanje v prihodnjih treh letih in pol, kolikor traja projekt. Na srečanju smo uporabili različne pristope medsebojnega sodelovanja in opredelili delovne metode za iskanje skupnih ciljev ter izzivov za učinkovito izvajanje projekta.

Udeleženci srečanja smo si ogledali porečje reke La Tordera, ki je eno izmed štirih sredozemskih pilotnih porečij (Slovenija-porečje reke Vipave, Španija, Ciper, Tunizija) in se tako seznanili s problemi lokalnih interesnih skupin, ki sodelujejo pri upravljanju voda na tem območju. Spoznali smo hidrološke in morfološke značilnosti reke, problematiko kakovosti vode in s tem povezanimi težavami pri zagotavljanju ekosistemskih storitev na porečju reke la Tordera. Obiskali smo tudi observatorij Tordera, kjer so nam predstavili lokalne raziskovalne in izobraževalne programe.

BEWATER-field-trip1Iz Slovenije se je srečanja poleg predstavnikov Inštituta za vode RS udeležil tudi direktor Razvojne agencije ROD iz Ajdovščine, g. David Bratož, kot eden izmed pomembnejših deležnikov na porečju reke Vipave. Na ta način se bodo spoznanja pridobljena v okviru projekta lahko neposredno prenesla na območje porečja reke Vipave.
Konzorcij projekta BEWATER vključuje partnerje iz raziskovalnih inštitutov, podjetij, nevladnih organizacij in evropskih institucij iz 11 držav Evrope in severne Afrike. Projekt vodi Center za ekološke raziskave in gozdarstvo (CREAF) iz Španije. V projekt so že od začetka aktivno vključeni deležniki vseh štirih pilotnih porečij. S tem se bo znanje na lokalni ravni lahko preneslo na nacionalno in mednarodno raven.

Glede na podnebne napovedi, naj bi v prihodnosti Sredozemlju grozilo še večje pomanjkanje vode in suša, kar naj bi povzročilo velike družbeno-ekonomske izgube in močno vplivalo na okolje. Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostnega gospodarjenja z vodami in dolgoročno sodelovanje civilne družbe ter interesnih skupin so bistvenega pomena za zagotovitev uspešnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam in za njihovo izvajanje.

BEWATER kick-off 052 800V okviru projekta BEWATER bomo opredelil možnosti trajnostnega gospodarjenja z vodami v pilotnih porečjih v obliki Prilagoditvenih načrtov, ki bodo v končni fazi pripeljali do učinkovitih politik prilagajanja na nove razmere v okolju, hkrati pa ozaveščale o izzivih upravljanja z vodami in sonaravne rabe voda med lokalnim prebivalstvom.

Pristop je podprt z novo razvitimi metodologijami, ki vključujejo ekološke, socialno-družbene in upravljalske procese na nivoju pilotnih porečij, kar omogoča učinkovito razširjanje rezultatov, ki so tako nacionalnega kot tudi mednarodnega pomena.

 

 

Projekt BEWATER je financiran iz 7. Okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi. Vrednost celotnega projekta je 3,6 mil. € (EU prispevek: 2.9 mil. €).


Kontakt:

dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič:
dr. Nataša Smolar-Žvanut: