aquaknow   Extranet   Newsletter      

Partnerji projekta BeWater na srečanju v Bruslju predstavili napredek pri oblikovanju možnosti upravljanja voda v pilotnih porečjih

Wednesday, 25 February 2015 Posted in Vipava Society, Slovenia

BeWaterSC Brussels2014 350

This article in English

Ob omenjanju kognitivnega kartiranja (ang. Fuzzy cognitive mapping) in mentalnega modeliranja (ang. Mental modelling) pričnemo hitro posegati po različnih slovarjih, a v ozadju terminologije se skriva pomemben napredek projekta BeWater v zadnjih mesecih.

Oblikovanje možnosti upravljanja voda v štirih pilotnih porečjih (porečje Vipave v Sloveniji) in organizacija druge delavnice za deležnike sta bili glavni temi srečanja partnerjev projekta BeWater, ki se je odvijalo v Bruslju od 4. do 6. februarja 2015.

Za posamezna pilotna porečja smo lokalni partnerji (IzVRS za Slovenijo) razvili kognitivne karte, ki predstavljajo grafično ponazoritev glavnih izzivov, gonil in vplivov podnebnih sprememb v porečjih. Kognitivne karte omogočajo prikaz in vrednotenje razmerij med različnimi dejavniki v porečju, kot so na primer razpoložljivost vode, kakovost vode, regulacije vodotokov, namakalni sistemi itd.. Na tak način je mogoče določiti in analizirati glavne izzive, s katerimi se sooča posamezno porečje. Istočasno za posamezna porečja oblikujemo možnosti upravljanja voda, ki bodo sestavni del prilagoditvenih načrtov.

Partnerji, odgovorni za posamezna pilotna porečja (CREAF, CyI, INRGREF,  IZVRS) smo predstavili svoje dosedanje delo na področju kognitivnega kartiranja, kar je bila podlaga za praktično delavnico z namenom poenostavitve in dokončanje posameznih kognitivnih kart. V naslednjem delu srečanja smo se partnerji seznanili z osnovami analize stroškov in koristi (ang. Cost-benefit analysis) ter analize več meril (ang. Multi-criteria analysis), ki bosta osnova pri izbiri najprimernejših možnosti upravljanja voda v posameznem porečju.

Udeleženci srečanja smo se nato soočili z izzivom iskanja najprimernejšega orodja za shranjevanje podatkov, pridobljenih z metodo kognitivnega kartiranja, in za ocenjevanje učinkov implementacije posameznih možnosti upravljanja voda na porečje. V sodelovanju s partnerjema JRC iz Belgije in EFIMED iz Španije smo se odločili za inovativno rešitev in sicer za izbiro programske opreme za modeliranje Mental Modeler (MM). Kongnitivne karte za vsa štiri pilotna porečja bodo usklajene s programsko opremo MM ter vključene v podatkovno platformo Aquaknow, ki se že uspešno uporablja za namene projekta BeWater. Platforma Aquaknow bo zagotovila interaktivnost kognitivnih kart in olajšala testiranje potencialnih učinkov implementacije različnih možnosti upravljanja voda.

GanttCht Brussels2014 350Oblikovanje možnosti upravljanja voda je ena od ključnih nalog, ki jih izvajamo v okviru projekta BeWater. Ko bodo te možnosti določene, bodo podvržene nadaljnjim analizam in bodo v zaključni fazi služile kot osnova prilagoditvenih načrtov posameznih porečjih. Da bi zagotovili, da bodo zapletene in med seboj povezane projektne naloge zaključene v predvidenem časovnem obdobju je bil s strani projektnega partnerja PROSPEX razvit in na srečanju predstavljen podroben časovni diagram, v katerem so vključeni prispevki vseh relevantnih partnerjev. Časovni diagram bo v veliki meri olajšal časovno načrtovanje številnih nalog, ki so potrebne za doseganje projektnih ciljev.

Partnerji, odgovorni za posamezna pilotna porečja, smo predstavili kampanjo ozaveščanja, ki se aktivno odvija v vseh štirih porečjih. Cilj kampanje ozaveščanja, ki poteka pod koordinacijo Svetovnega združenja za vodo (GWP-MED), je seznanitev tako širše javnosti kot tudi stroke s problematiko projekta, pa tudi spodbujanje družbene ozaveščenosti in krepitev zmogljivosti pri soočanju z izzivi upravljanja voda. Za namen izvajanja kampanje smo oblikovali in izdelali plakate, ki so sestavni del potujoče razstave. V porečju reke Vipave je bila otvoritev potujoče razstave v mesecu novembru 2014 na regionalni razvojni agenciji ROD v Ajdovščini. Potujoča razstava bo v letu 2015 gostovala na različnih lokacijah v Vipavski dolini vključno s šolami, knjižnicami, občinami, itd.

AC 4rollups 500

WYPW Brussels2014 350

V okviru projekta BeWater poteka tudil sodelovanje z Mladinskim parlamentom za vodo (WYPW)in sicer predvsem na območju Tunizije. Predsednik Mladinskega parlamenta, Bart Devos, je predstavil pobudo v Tuniziji, v okviru katere bodo določeni mladi delegati, ki se bodo udeležili Svetovnega foruma za vodo in konference COP21 v Parizu decembra 2015. Jo Van Cauwenberge, direktor združenja GoodPlanet Belgium, je predstavil delo na področju izobraževanja v šolah in podjetjih v Belgiji ter po svetu vse od leta 1997. Združenje GoodPlanet bo prav tako pričelo z delom v Tuniziji, in sicer s pilotnim projektom za tunizijske programe izobraževanja na jugu države ter za namene podpore Mladinskega parlamenta.

Fotografije: Sarah Adams (EFI)