aquaknow   Extranet   Newsletter      

Deležniki porečja reke Vipave govorijo o metodološkem pristopu projekta BeWater

Wednesday, 13 April 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Na posvetu organiziranem dne 12. oktobra 2015 v porečju reke Vipave udeleženci izražajo mnenja o metodološkem pristopu projekta BeWater. Oglejte si video in prisluhnite njihovim razmišljanjem.