aquaknow   Extranet   Newsletter      

Priprava BeWater projektnih partnerjev na prvo sodelovanje z deležniki

Friday, 16 May 2014 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Brussels 1 250Predstavniki Inštituta za vode Republike Slovenije smo se 24. aprila 2014 v Bruslju skupaj z 19 predstavniki projektnih partnerjev in predstavnikom Evropske komisije udeležili drugega srečanja za evropski projekt BeWater. Na srečanju smo pregledali opravljeno delo v prvih šestih mesecih trajanja projekta.

Sledila je razprava o BeWater pristopu, vključno z metodologijo ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti izvedbe celotnega projekta. Razprava je pripomogla k boljšemu razumevanju zadanih nalog in razjasnila odgovornosti posameznih projektnih partnerjev. Ob tem smo zastavili pomembne korake za nadaljnji potek projektnega dela.

Na področju komunikacije projekta BeWater s širšo javnostjo smo izpostavili potrebo po prevodu novic, prispevkov in informacij v povezavi s projektom v lokalne jezike vseh štirih pilotnih porečij. Srečanje je bilo namenjeno tudi pregledu področne zakonodaje ter ugotavljanju možnosti vpliva projekta na postopke načrtovanja in sprejemanja zakonodaje. Dogovorili smo se, da bomo izvedli temeljit pregled zakonodaje s področja voda v vseh štirih državah, kjer se nahajajo pilotna porečja ter glavne ugotovitve predstavili na EU in nacionalnih političnih prizoriščih. Popoldanske ure so bile namenjene identifikaciji deležnikov in pomenu njihovega vključevanja in aktivnega sodelovanja v projektu BeWater.

Za namen ozaveščanja deležnikov kot tudi širše javnosti, bomo pripravili plakate, potujočo razstavo in ustrezne strategije komuniciranja z lokalnimi mediji upoštevajoč značilnosti posameznih pilotnih porečij.

Brussels 2 250

Zaradi bližajočih se delavnic, ki bodo potekale v vseh štirih pilotnih porečjih v času med majem in julijem 2014 (delavnica v porečju Vipave bo meseca junija v Ajdovščini), smo del srečanja posvetili tudi pripravi ustreznega pristopa predstavitve projekta udeležencem delavnic. Na delavnicah bo približno 30 povabljenim deležnikom predstavljen tudi osnutek nove metodologije upravljanja voda v sklopu prilagajanja podnebnim spremembam.

Cilj evropskega projekta BeWater je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja voda in prilagajanja podnebnim spremembam v Sredozemlju. Projekt BeWater je financiran iz 7. Okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi.

Več informacij:
dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič:
dr. Nataša Smolar-Žvanut:
Manca Magjar:

Photos: CREAF