aquaknow   Extranet   Newsletter      

Resum de la Xerrada: "Projecte BeWater: adaptació local al canvi global".

Monday, 09 March 2015 Posted in Tordera Society, Spain

mataro feb2015El canvi climàtic ja és una realitat, i com a societat cal que ens hi adaptem. El projecte europeu BeWater promou la participació de les comunitats locals en les discussions sobre els impactes del canvi global en la gestió de l'aigua a la Mediterrània i les possibilitats que tenim per fer-hi front.

La coordinadora, Anabel Sànchez, va introduir el projecte, explicant que la gestió adaptativa requereix el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per fer front als impactes del canvi global. BeWater utilitza un procés iteratiu d'aprenentatge mutu per garantir que els actors locals tenen un paper actiu en la definició de les estratègies adients per a la gestió de les conques fluvials. La metodologia de treball innovadora que proposa aquest projecte europeu s'està realitzant a Catalunya i en paral·lel a tres països més de la conca Mediterrània: Eslovènia, Xipre i Tunísia.

Els resultats es concretaran en un pla de gestió adaptatiu específic per cada conca del projecte, i els aprenentatges d'aquestes experiències es recolliran en una guia per inspirar la redacció de plans d'adaptació en altres conques.

mataro feb2015 2Per donar a conèixer el projecte i fomentar el diàleg amb la societat, s'ha presentat una exposició que introdueix els temes mes rellevants: l'aigua a les ciutats, l'aigua i el bosc, l'aigua i l'agricultura, els aqüífers, els cabals ambientals i l'espai fluvial, l'economia de l'aigua i la gobernança. Annelies Broekman va explicar que els continguts estan organitzats per permetre introduir els temes més rellevants: explicant el paper que juga a la conca cada tema, com el canvi climàtic pot afectar cada aspecte i els reptes més importants que representa en concret per a la conca de la Tordera que és el cas d'estudi a Catalunya. L' exposició serà itinerant i es podrà visitar a diferents llocs a la conca. A la web del projecte es poden descarregar el seus continguts.

Al voltant de l'exposició es va generar un espai de reflexió i debat amb les participants, aprenent junts sobre les preocupacions i propostes a les que ens enfrontem.

El debat va començar expressat la importància de desenvolupar respostes concretes a canvis que s'han d'assumir, donat que "ja no parlem de futur, sinó que el canvi climàtic ja es aquí i ens hem d'adaptar". Per això, el participants van remarcar la importància de la informació i de la comunicació al voltant dels paràmetres importants de la gestió, com pot ser la qualitat, els nivells de consum, les reserves disponibles o quins elements s'inclouen en el preu de l'aigua domèstica.

 3mataro feb2015Els participants van posar de relleu que hi ha molt desconeixement sobre els aqüífers, encara que representin una peça clau per a reduir la vulnerabilitat al canvi global. Va sorgir la idea que podria ser molt important treballar per visualitzar més la seva existència amb cartells informatius, com es fa amb els rius i llacs.

Els participants van indicar diferents idees sobre la importància de reduir els consums i protegir la qualitat de l'aigua desprès de que la utilitzem, perquè l'aigua contaminada no es pot fer servir. A Mataró hi hauria més aigua disponible si existís la possibilitat de treure la contaminació dels pous en desús. Per altra banda, el servei d'abastament de Mataró ja te nivells d'estalvi i eficiència molt bons, ens preguntàvem com es pot millorar encara més. Pot ser es pot estalviar també tenint en compte l'aigua virtual inclosa a tots els productes que consumim! Es va proposar posar etiquetes amb aquesta informació per poder triar millor els productes.

Tanmateix els participants van ressaltar la importància de desenvolupar l'agricultura de una manera més compatible amb l'entorn, donat que actualment té uns impactes molt forts sobretot als aqüífers. En front al canvi global, es fonamental explorar cultius que necessitin menys aigua i fomentar el consum local de productes tradicionals. En aquest sentit, s'hauria de cuidar molt més el nostre territori per incrementar la resiliència, com per exemple millorar la gestió dels terrenys forestals i boscos. El cicle de l'aigua uneix a tot i a tothom, i el primer pas és compartir les nostres idees, com ara amb aquesta trobada del BeWater.

Per mes informacions podeu contactar:
Anabel Sanchez i Annelies Broekman