aquaknow   Extranet   Newsletter      

La planificació per fer front al canvi climàtic a la conca de la Tordera

Tuesday, 14 June 2016 Posted in Tordera Society, Spain

This article in English

El canvi climàtic i altres pressions estan afectant el medi ambient i els recursos hídrics a la conca del riu Tordera. Es necessita un pla per adaptar la gestió de la conca i els seus recursos hídrics als canvis en el futur. Durant un taller el 8 d'abril a Sant Celoni, 20 participants van discutir com podrien implementar les opcions de gestió identificades en un pla d'adaptació per a la conca del riu Tordera.

Per fer front als reptes del canvi climàtic i altres pressions sobre la conca del riu Tordera, va tenir lloc un taller a 'La Rectoria Vella' de St. Celoni. El taller va tenir com a objectiu desenvolupar plans per adaptar la gestió de la conca de la Tordera a aquestes pressions. Els participants del taller van identificar diferents combinacions d'opcions de gestió i la seva progressiva realització en el temps amb l'objectiu de millorar l'eficàcia del procés d'implementació. Es van posar en relleu les sinergies amb els plans i programes existents, i els principals actors van declarar la seva voluntat de fomentar la integració de les propostes que es van elaborar. Els participants van destacar que per superar les principals barreres per a la implementació de les opcions de gestió cal augmentar la coordinació entre departaments i cal una simplificació de la burocràcia per accedir al finançament.

Investigadors del CREAF van organitzar el taller juntament amb experts de l'Institut Ecològic en el context del projecte BeWater. 20 persones van participar al taller, en representació de diferents sectors: l'agricultura, els propietaris de terrenys forestals, la indústria embotelladora, ONG de protecció del medi ambient, entitats locals, investigadors, la comunicació científica. El taller va comptar amb la participació de diferents representants de l'administració pública: L'Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Oficina de Catalana per al Canvi Climàtic, el Departament d'Agricultura, les administracions i els municipis del parc natural. Els participants van expressar la seva actitud molt positiva pel que fa al procés de BeWater a la conca de la Tordera i van considerar el pla d'adaptació com un instrument fonamental per a promoure les accions necessàries per augmentar la resiliència a la conca.

sh ws tordera post apr16 02

El taller es part d'una sèrie de tallers amb l'objectiu de desenvolupar un pla d'adaptació per a la conca de la Tordera. En un primer taller els participants van identificar els reptes relacionats amb la gestió de l'aigua i van discutir les opcions per fer-hi front. En un segon taller i una consulta, les 33 opcions van ser avaluades i refinades. Les opcions preferides han sigut les d’ establir un regim de cabals ecològics i la recuperació dels nivells d'aigua subterrània, l'accés i disponibilitat de la informació, la participació ciutadana i els acords per la gestió forestal adaptativa.

"El taller de la setmana passada s’ha construït en les etapes anteriors del projecte, ara ens hem centrat en la identificació dels co-beneficis entre les opcions de gestió de l'aigua i com les opcions podrien ser implementades", va dir la Dr. Annelies Broekman, qui és investigadora al CREAF. "Gràcies al procés de co-producció amb els participants, tenim la intenció de finalitzar el pla d'adaptació per Tordera per a l'estiu de 2016", ha afegit.

Tallers similars es duen a terme en altres tres conques a la mediterrània, situades a Xipre, Eslovènia i Tunísia. Les quatre conques cobreixen diferents situacions ambientals i socioeconòmiques a la zona mediterrània.

 

Fotografies: CREAFInvestigadors del CREAF van organitzar el taller juntament amb experts de l'Institut Ecològic en el context del projecte BeWater. 20 persones van participar al taller, en representació de diferents sectors: l'agricultura, els propietaris de terrenys forestals, la indústria embotelladora, ONG de protecció del medi ambient, entitats locals, investigadors, la comunicació científica. El taller va comptar amb la participació de diferents representants de l'administració pública: L'Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Oficina de Catalana per al Canvi Climàtic, el Departament d'Agricultura, les administracions i els municipis del parc natural. Els participants van expressar la seva actitud molt positiva pel que fa al procés de BeWater a la conca de la Tordera i van considerar el pla d'adaptació com un instrument fonamental per a promoure les accions necessàries per augmentar la resiliència a la conca.