aquaknow   Extranet   Newsletter      

Els socis del projecte BeWater presenten el progrés fet en la identificació d’Opcions de Gestió de l’aigua

Monday, 09 February 2015 Posted in Tordera Society, Spain

BeWaterSC Brussels2014 350

This article in English

Parlar de Mapes Cognitius, Taules Gantt i Mental Modeler potser et fa anar a buscar ràpidament un diccionari però darrera d'aquesta terminologia es troben avenços significatius que s'han produït durant els últims mesos al projecte BeWater.

Aquests i altres elements del projecte van ser presentats i discutits en la reunió del Comitè de Direcció del BeWater, que va tenir lloc a Brussel·les del 4-6 febrer 2015.

 

Mapes Cognitius (FCM) preliminars s'han desenvolupat per a les quatre conques pilot i constitueixen una representació gràfica dels principals reptes i impactes a cada conca. Permeten a les parts interessades indicar la relació entre els diferents factors i donar un valor relatiu a cada un, de manera que una representació visual i computable dels desafiaments que enfronta la conca del riu pot ser determinada i analitzada. En paral·lel i per a cada conca s'estan desenvolupant Opcions de Gestió de l'Aigua (WMOs) que s'introdueix en els mapes per avaluar el seu impacte.

FCM CSRBs 350

Els líders dels casos d'estudi (CREAF, CyI, INRGREF and IZVRS) van presentar els mapes inicials i les narratives per a la seva conca, que van servir de base per a un taller pràctic per simplificar i / o millorar els mapes. Els següents passos van ser introduïts, i inclouen l'ús de anàlisi simple de cost-benefici i anàlisi multi criteri per identificar les WMOs més adequades per a cada conca

El repte era trobar l'eina òptima per emmagatzemar les dades generades pel procés de FCM i per facilitar l'avaluació d'impacte de les WMOs. EL soci JRC tenia aquesta tasca i, arran de la col·laboració amb EFI, es va aportar una solució innovadora. El Mental Modeler (MM) és un programari de modelització que ajuda als usuaris a capturar els seus coneixements en un format estandarditzat que es pot utilitzar per a l'anàlisi d'escenaris. El Mental Modeler, originalment desenvolupat per el científic nord-americà Dr. Steven Gray, va ser escollit entre varies eines de programari lliure, degut a les opcions i funcions de que disposa i perquè encaixa perfectametn amb les necessitats d'harmonització d'informació del projecte BeWater. Els FCM creats per a les conques pilot del BeWater s'harmonitzaran amb aquest programari de MM i després s'integraran a la plataforma de dades Aquaknow, la base de dades utilitzada per al projecte, assegurant així que els mapes són interactius i facilitar el treball relacionat amb els impactes potencials de les diferents WMOs.

GanttCht Brussels2014 350Una vegada determinades les WMO, aquestes opcions s'analitzaran més tard i serviran de base per als plans d'adaptació de les Conques. Per tal de garantir que la interrelació entre tasques funcionin bé, s'ha creat un diagrama de Gantt detallat per PROSPEX, amb aportacions de tots els socis pertinents. El quadre acabat, una obra de lògica i paciència, es va donar a conèixer a la reunió i facilita enormement la planificació de temps per la sèrie de tasques necessàries per assolir els objectius del projecte.

Els líders dels casos d'estudi també van presentar la Campanya de Concienciació, que s'està duent a terme a cada una de les conques d'estudi. La campanya coordinada per GWP-MED, té com a objectius sensibilitzar a audiències especialitzades i al públic en general per tal de promoure sensibilització i creació de capacitat en relació als reptes de la gestió de l'aigua. S'han produït una sèrie de materials, incloent cartells i pancartes enrotllables, que formen exposicions itinerants que recorren escoles, centres culturals i locals municipals.

AC 4rollups 500Finalment, hi va haver progrés al desenvolupament de l'activitat del WP5 de col·laboració amb el World Youth Parliament for Water (WYPW). El president del WYPW, Bart Devos, va fer una presentació sobre alguns dels treballs realitzats per l'organització i una propera iniciativa a Tunísia que identificarà joves delegats per assistir al Fòrum Mundial de l'Aigua de la COP21 a París el desembre de 2015. Jo Van Cauwenberge, director de GoodPlanet Bèlgica, va presentar el treball educatiu dut a terme a les escoles i empreses a Bèlgica i a tot el món des de 1997. GoodPlanet també començarà a treballar a Tunísia, amb un projecte pilot per al seu programa d'escoles al sud del país i el suport a la WYPW al país.

WYPW Brussels2014 350

En la posterior discussió entre els socis del Consorci, es va acordar que l'enfocament de la col·laboració BeWater amb WYPW serà establir la joventut com un actor vàlid i reconegut, un estat no freqüentment o àmpliament reconegut. Treballant al costat de Bart Devos i els joves delegats de la COP21, BeWater establirà una iniciativa pilot a Tunísia per donar suport a la comprensió del procés per part dels interessats entre els representants dels joves i treballar amb ells per construir el reconeixement de la joventut com un grup d'actors clau. Una primera reunió tindrà lloc a Tunísia al març i s'espera que els joves delegats assistiran a la Junta General del BeWater, que també se celebrarà a Tunísia, a la tardor.

Fotos: Sarah Adams (EFI)