aquaknow   Extranet   Newsletter      

El futur de l’aigua a la conca de la Tordera a debat

Thursday, 14 April 2016 Posted in Tordera Society, Spain

Tordera

La biblioteca de Tordera va acollir la presentació del projecte BeWater a la Tordera i a les altres conques del Mediterrani que té com a objectiu involucrar la societat en el debat sobre els usos actuals de l’aigua i elaborar de forma conjunta plans de gestió de l’aigua adaptats als futurs escenaris de canvi climàtic.

Bewater pretén millorar la conscienciació pública sobre la importància de la gestió sostenible de l’aigua, desenvolupar processos d’aprenentatge mutu innovadors i crear més responsabilitat social en aquesta temàtica. Aquest tres factors poder ser claus per definir i implementar estratègies i polítiques d’adaptació d’aquest espais amb èxit.

La coordinadora del projecte a la conca de la Tordera, Annelies Broekman, destaca el treball conjunt amb la ciutadania, que ha de permetre properament el redactat d’un seguit mesures de la gestió de l’aigua.


Emmarcat en aquest context, i tenint molt en compte la creixent preocupació social en l’àmbit de l’aigua, el projecte europeu BeWater duu a terme tallers de debat i de col·laboració entre ciutadans i científics a les 4 conques d’estudi: la Tordera (Catalunya), Vipava (Eslovènia), Pedieos (Xipre) i Rmel (Tunísia).

Les projeccions futures de canvi climàtic apunten que cada cop hi hauran més episodis extrems de sequera o inundacions a la regió mediterrània. Concretament per la Tordera, els estudis realitzats pel CREAF indiquen que cap al 2030 es veurà una disminució de la recarrega dels aqüífers de gairebé un 10% i reduccions de cabals al riu que poden arribar al 37% a finals de segle (2100). Aquests fets provocaran greus pèrdues socioeconòmiques i impactes ambientals rellevants en aquesta conca.

Annelies Broekman assegura que en la conca de la Tordera, hi troben reflectides totes les problemàtiques que es volen estudiar en aquest projecte.


El projecte, de tres i mig de durada, compta amb un pressupost total de gairebé tres milions d’euros i ha estat finançat pel 7è programa Marc de la Unió Europea dins de la iniciativa Science in Society.

 

Font: Radio Tordera