aquaknow   Extranet   Newsletter      
  • Home
  • Society
  • Tordera Society, Spain
  • Ciutadans i científics del projecte BeWater es troben a Hostalric per plantejar els reptes en la gestió de l’aigua de la conca de la Tordera

Ciutadans i científics del projecte BeWater es troben a Hostalric per plantejar els reptes en la gestió de l’aigua de la conca de la Tordera

Thursday, 15 January 2015 Posted in Tordera Society, Spain

participants tallerDec2014 2 500

This article in English

El passat 12 de desembre a la tarda es va celebrar al Domus Sent Soví d' Hostalric un nou taller del Projecte BeWater. Aquesta taller forma part de la metodologia de treball innovadora que proposa aquest projecte europeu i que s'està realitzant en paral•lel a tres països més de la conca Mediterrània: Eslovènia, Xipre i Tunísia. BeWater utilitza un procés iteratiu d'aprenentatge mutu per garantir que els actors locals tenen un paper actiu en la definició de les estratègies adients per a la gestió de les conques fluvials.

L' objectiu de la trobada era promoure el diàleg i la col•laboració entre la ciència i la societat per fer front als impactes del canvi global a la Mediterrània, i en particular, a la Tordera. En aquesta ocasió, els participants van treballar una cartografia dels principals reptes que planteja l'impacte del canvi global sobre la gestió de l'aigua a la conca.

Els reptes que es van plasmar en aquesta cartografia eren:
- La manca de un regim de cabals ambientals
- La sobreexplotació dels aqüífers i la intrusió de l'aigua salada
- La recuperació d'una bona gestió dels boscos
- El finançament del cicle de l'aigua

Així mateix, els participants van analitzar com aquests diferents reptes s'interrelacionen entre ells, contribuint a generar un enfoc integrat de les problemàtiques.

participants tallerDec2014 300"El BeWater es un projecte que construeix un camí cap a l'adaptació al canvi global amb les aportacions de la gent de la conca" va dir l'Anabel Sanchez, del CREAF, a la introducció el taller.

"Parlem de reptes, però parlem també de números". El participants van posar de relleu que es molt important conèixer tota la informació sobre qui utilitza l'aigua, com i perquè, donat que no podem gestionar els canvis que hi haurà si no coneixem què passa amb l'aigua avui.

"S'ha de protegir millor lo que ja tenim" ha sigut un altre punt clau que ha sortit del taller. La Tordera de fet, te molts espais naturals de gran valor, però que no s'estan protegint de manera suficient."

La cloenda de la trobada va obrir un nou camí per seguir involucrant a la ciutadania. Es va fer una última presentació on es van exposar els principals aspectes a tenir en compte en un futur i on es va convidar a obrir el debat en els diferents espais socials de la conca.