aquaknow   Extranet   Newsletter      

Científics i ciutadans acorden 102 accions per adaptar quatre conques hidrogràfiques del mediterrani al canvi climàtic

Thursday, 22 September 2016 Posted in Tordera Society, Spain

El projecte europeu BeWater, coordinat des del CREAF, ha creat un procés participatiu innovador, basat en el diàleg i la col·laboració. El procés s'ha implementat en quatre grups de treball a Espanya, Xipre, Eslovènia i Tunísia que han creat els plans de gestió de l'aigua de la seva pròpia conca. El procés culmina ara amb la publicació del quatre plans. Tots ells responen a les necessitats de la societat i dels ecosistemes tenint en compte l'escenari actual de canvi global.

Després de tres anys de treball participatiu entre científics, gestors i ciutadania, BeWater publica avui quatre plans de gestió adaptativa de l'aigua per quatre conques mediterrànies amenaçades pels efectes del canvi climàtic: la Tordera (Espanya), el Pedieos (Xipre), el Rmel (Tunísia) i el Vipava (Eslovènia). Aquest quatre plans parteixen de condicions ambientals, socioeconòmiques i polítiques molt diferents, però comparteixen una sèrie de reptes comuns, en particular assegurar la quantitat i la qualitat de l'aigua. En total proposen 102 opcions de gestió que es podrien adoptar en els futurs processos de planificació per al desenvolupament de cada conca.

Per promoure la utilitat dels plans, els socis del projecte europeu, liderat pel CREAF, presentaran els resultats a Brussel·les a principis del 2017. D'altra banda, cada grup de treball organitzarà fòrums polítics locals per promoure l'adaptació del seu pla de gestió. Per últim, al març de 2017 tindrà lloc a Eslovènia una conferència sobre l’adaptació en la gestió de l’aigua, per a compartir les experiències d’interacció entre ciència i societat desenvolupades en el projecte BeWater i en altres iniciatives.

L'enfortiment de les associacions institucionals pot millorar el procés d'adaptació. Una millor coordinació entre les autoritats competents i les parts interessades seria beneficiós per a l'avaluació dels impactes potencials del canvi climàtic i per la implementació de les opcions més adequades per fer front a aquests canvis.
Conca de Pedieos
Les millores en les pràctiques de govern per a la gestió integrada de l'aigua són fonamentals per a construir una societat proactiva, disposada a adaptar les seves activitats a un entorn canviant, a més de participar en el disseny adaptatiu de la gestió de l'aigua.
Conca de la Tordera

L'enfocament participatiu i innovador que s'ha testat durant el projecte es podrà replicar a altres conques mediterrànies i es podrà utilitzar en altres processos de presa de decisions mediambientals o en el desenvolupament de directrius de rellevància nacional i internacional. "Esperem que el projecte BeWater serà una font d'inspiració en l'àmbit de la planificació participativa en la gestió de l'aigua [...] que donarà lloc a processos pràctics que a poc a poc s'apliquen en altres regions del país", comenta el Sr. Abdallah Rabhi, cap del gabinet del Ministeri d'Agricultura, Tunísia.

       

 

33 accions per adaptar la conca de La Tordera al canvi global

Pel que fa a la conca de La Tordera (Catalunya, Espanya), el grup de treball ha elaborat el que es considera el primer «Pla d'adaptació a nivell de conca» per Catalunya. En total el pla proposa 33 accions que es podrien dur a terme per assegurar la quantitat d'aigua (7 accions per aquest repte), per millorar la salut de l'aigua i de l'ecosistema (10 accions), per mantenir o millorar la qualitat de l'aigua (4 accions) i per fer una gestió integral de l'aigua (9 accions). Les tres accions restants es proposen per fer front a dos o més reptes a la vegada.

De les 33 accions hi ha 4 opcions de gestió de l'aigua prioritzades: (1) Acordar estratègies de gestió forestal adaptatives, (2) Mantenir un règim de cabal ambiental pel riu (3) Crear un centre de participació permanent i (4) Crear un pla integrat per a la protecció del delta de la Tordera que inclogui la gestió de costes i d'ecosistemes marins.

El pla ha tingut en compte tots els sectors que utilitzen l'aigua, amb un èmfasi especial en les poblacions locals, el turisme i l'ús de l'aigua per fins agrícoles. La majoria de les opcions proposades tenen com a objectiu enfortir les pràctiques de gestió de l'aigua que preserven el cicle hídric local i establir sinergies entre sectors a escala de tota la conca.

 

Implicar a la societat en la presa de decisions millora l'eficàcia de les estratègies de gestió de l'aigua

Les projeccions futures de canvi climàtic per a la regió mediterrània alerten que l'augment de l'escassetat d'aigua i de les sequeres podrien afectar significativament els habitants de les diverses conques hidrogràfiques amb pèrdues socioeconòmiques substancials i greus impactes ambientals. Des del CREAF, Anabel Sànchez, coordinadora general del BeWater, comenta "Es necessiten amb urgència noves estratègies de gestió de l'aigua, però també que aquestes puguin comptar amb alt grau d’acceptació per els afectats" i afegeix "per això, per maximitzar la eficàcia de les solucions proposades, les comunitats locals s'han de comprometre amb aquest tipus d'estratègies i jugar un paper actiu en el seu desenvolupament".

Els plans d'adaptació són el resultat d'una intensa col·laboració entre els científics i els actors locals mitjançant tallers interactius, consultes i entrevistes. Amb l'èmfasi principal en la gestió de les conques hidrogràfiques sota el canvi global, els plans contenen informació sobre opcions de gestió d'aigua que es poden implementar de manera singular o combinar-les per maximitzar les sinergies entre elles. Els plans també inclouen informació sobre els costos, les responsabilitats i el monitoratge de l'eficàcia de totes les opcions de gestió de l'aigua.

Les polítiques han de proporcionar el marc legal adequat perquè les institucions d'educació, investigació, dels agricultors, i la comunitat en general puguin fer ús de les seves capacitats i convertir-se en agents per al canvi cap a la gestió sostenible de l'aigua. S'han de fer esforços per augmentar la consciència i el comportament ambiental entre tots els ciutadans, incloent l'ús sostenible de l'aigua.
Conca de Rmel
La informació oferta en el pla és una eina per ajudar a guiar els responsables de la implementació de polítiques en la selecció d'opcions o conjunts d'opcions adequades per atendre les necessitats específiques de la conca.
Conca de Vipava

The River Basin Adaptation Plans and the participatory approach used to develop them will be presented in a Brussels event in early 2017. A River Basin Adaptation Conference will take place in Slovenia in March 2017, sharing science-society interactions as developed within the BeWater project and other initiatives.


Photos: CREAF and INRGREF