aquaknow   Extranet   Newsletter      

BeWater enfocament participatiu a la Junta General a Xipre

Wednesday, 12 November 2014 Posted in Tordera Society, Spain

bewater2

This article in English

La participació dels actors, el disseny de les Opcions de Gestió de l'Aigua i de la metodologia participativa van ser els temes candents de la Junta General BeWater celebrada a Nicòsia, Xipre, del 21 a 23 octubre, 2014.

L'objectiu principal de la reunió van ser el treball al voltant de les quatre Conques (CSRBs), recollint els comentaris sobre l'enfocament participatiu BeWater i el treball per involucrar als actors locals Es van presentar resultats derivats dels 4 tallers amb actors locals i es van plantejar moltes preguntes interessants.

 

Hi va haver una discussió animada sobre com incloure els aspectes socials importants d'aquest projecte en la metodologia per identificar opcions de gestió de l'aigua a les CSRBs, és a dir, com les parts interessades participaran en el desenvolupament d'aquestes opcions, les quals serviran de base per als plans d'adaptació.CSRB WS results 650

Una metodologia innovadora, "Mapes cognitius difusos, FCM", va ser proposat per permetre la participació dels interessats en la identificació d'opcions de gestió de l'aigua a les CSRBs.

bewater3

El FCM és una representació gràfica d'un sistema, a on els components estan representats com caixes i les relacions entre ells com fletxes. Les discussions van seguir sobre les implicacions d'aquest mètode per al projecte i com podria encaixar en el marc temporal. Es van explorar algunes modificacions i enfocaments alternatius però la teoria es va posar a practicar en una sessió que va permetre el Consorci explorar el mètode per si mateixos en relació amb cada CSRB.

La reunió també va incloure informes sobre el progrés fins ara en els diferents paquets de treball, incloent els resultats dels primers processos d'avaluació interna i d'avaluació de riscos, els resultats dels primers tallers d'actors locals, la base de dades del projecte (AquaKnow), les comunicacions i la revisió de polítiques nacionals i pla per involucrar als actors locals.

Després de les presentacions dels 4 líders dels casos d'estudi sobre les activitats de difusió en cada conca hidrogràfica, es va dur a terme un debat plenari sobre la participació als mitjans de comunicació social de BeWater a través de Facebook y Twitter, així com en les activitats de comunicació de tot el consorci, no només en els quatre CSRBs.

Bewater1Finalment es va organitzar una excursió parant en diversos punts al llarg del riu Pedieos que va donar als participants una bona introducció visual a alguns dels desafiaments que enfronten en aquesta conca, així com l'oportunitat de visitar Pedieos aigües amunt i les terres altes forestals més enllà de Nicòsia.
25 socis del consorci del projecte i 7 actors rellevants de Pedieos, Tordera i Vipava van assistir a la reunió organitzada per The Cyprus Institute.

BeWater is an EU FP7-Collaborative Project that will promote dialogue and collaboration between science and society in sustainable water management and adaptation to the impacts of global change in the Mediterranean. BeWater is financed through the 7th Framework Programme of the European Commission, under the Science in Society initiative.

Més informació: Anabel Sanchez: a.sanchez (at) creaf.uab.cat
Fotos: Sarah Adams, EFI