aquaknow   Extranet   Newsletter      

Deležniki razpravljajo o upravljanju z vodnimi viri v porečju reke Vipave

Monday, 28 December 2015 Posted in Vipava Society, Slovenia , BeWater News

This article in English

Vipava river basinPredstavniki Inštituta za vode RS s pomočjo delavnic v porečju Vipave vključujemo zainteresirano javnost v pripravo strategije upravljanja voda v porečju v luči prilagajanja na podnebne spremembe. Na prvi delavnici (Ajdovščina, junij 2014) so deležniki opredelili izzive, potrebe in omejitve upravljanja voda in rabe vode na območju porečja Vipave ter potencialne rešitve v obliki različnih možnosti upravljanja voda. Na drugi delavnici (Ajdovščina, maj 2015) so deležniki izbrane možnosti upravljanja voda izpopolnili in ovrednotili.

V ponedeljek 12. oktobra 2015 je v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina potekala tretja delavnica projekta BeWater. Delavnice se je udeležilo 16 deležnikov iz različnih sektorjev na regionalni in lokalni ravni, vključno s stroko in oblikovalci ter izvajalci politik.

Tretja BeWater delavnica je bila namenjena revidiranju izbranih možnosti upravljanja voda na podlagi strokovnega znanja in izkušenj udeležencev. Udeleženci so razpravljali o svojih izkušnjah s podobnimi možnostmi upravljanja voda in o morebitnih (političnih, družbenih in ekonomskih) ovirah, ki se lahko pojavijo pri njihovi implementaciji. Podali so predloge o izboljšanju načina implementacije različnih možnosti ter o združevanju določenih možnosti med seboj.

Obravnavane možnosti upravljanja voda predstavljajo sestavni del prilagoditvenega načrta porečja Vipave, ki bo izdelan v naslednjih korakih projekta BeWater.

Prispevek iz delavnice, ki ga je pripravila ga. Karin Zorn iz Radia Koper, lahko slišite tukaj:

 

Cilj evropskega projekta BeWater je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja voda in prilagajanja podnebnim spremembam v Sredozemlju. Projekt BeWater je financiran iz 7. okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi.

More information:
• Dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič: aleksandra.krivograd @ izvrs.si
• Dr. Nataša Smolar-Žvanut: natasa.smolar @ izvrs.si
• Manca Magjar: manca.magjar @ izvrs.si

Photo credits: Marija Habinc, IzVRS